ไหว้ครู สักยันต์ ประจำปี 2558

_MG_6079

ไหว้ครู สักยันต์ประจำปี 2558


ประเพณีไหว้ครู สักยันต์ ประจำปี 2558 ณ สำนักสักยันต์ อ.อ๊อด ผ้าขาว โหรจังหวัดอุบลราชธานี สิบทอด เอกลักษณ์ ลายสักยันต์ ตำราวัดบางพระ ไม่ว่าจะเป็นยันต์ เก้ายอด ยันต์หนุมาน ฯลฯ การไหว้ครูสักยันต์ คือประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เพื่อให้ศิษย์ที่ได้รับการสักยันต์แสดงถึงความกตัญญู ระลึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์ รอยสักยันต์นั้น คือกฏระเบียบ เพื่อให้ศิษย์ได้เข้าใจถึงคำสอน สักเสือต้องมีสัจจะ สักหนุมานต้องมีความกตัญญู ของดี ย่อมอยู่คุ้มครองคนดีเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>